ગીફ્ટ પેકેટને સ્પર્શ કરીને દેખો

👇👇👇👇👇


ચંદ્રએ તેની ચાંદની પાથરી છે, અને તારાઓએ આકાશને સજાવ્યું છે, શાંતિ અને પ્રેમના આશીર્વાદની ભેટ લઈને , સ્વર્ગમાંથી એક દેવદૂત આવ્યો છે .
તમને અને તમારા પ્રિયજનોને નાતાલ ની હાર્દિક શુભેચ્છા

Happy નાતાલ 2021


Christmas Nu Aaa Pyaro Teohwaar
Jeewan Maa Lave Khushi Apaar,
Santa Clause Aave Tamaara Dwaar,
Subhkamna Karo Amaari Sweekaar.

Tamnne Ane Tamaara Parivaar Ne Natal Nii Shubhechha 2021

ના તરફથી તમને અને તમારા પરિવાર ને નાતાલ ની શુભેચ્છા Happy નાતાલ😇 From - 😇